Frigör kapital med factoring

Vill ert företag hitta ett smidigt sätt att öka den finansiella likviditeten och spara in dyrbara timmar? Då kan factoringbolagens tjänster hjälpa er. Belåning eller försäljning av kundfordringar är en flexibel och enkel metod att ta till för att vårda kundrelationer, befrias från administrativa arbetsuppgifter och slippa ligga ute med pengar.

Fakturaköp och fakturabelåning är två tjänster som sköts av så kallade factoringbolag. De smidiga tjänsterna innebär att ett sådant bolag erbjuder andra företag att belåna eller sälja sina fakturor till dem. När factoringbolagen tagit emot fakturorna sätts summan snabbt tillbaka till företaget och därefter ser factoringbolaget till att driva in pengarna.

Fördelar med fakturaköp och fakturabelåning

Förutom att företag kan öka sin finansiella likviditet, frigörs tid när det administrativa fakturaarbetet lämnas över till en extern aktör. Skillnaden mellan de båda tjänsterna är framförallt juridisk, men med fakturaköp tar factoring bolaget ofta kreditrisken. Tjänsterna kan användas av både stora företag och företag i tillväxtfasen. För mindre företag kan det vara svårare att få banklån och då är belåning eller försäljning av fakturor ytterst användbart som ett smidigt sätt att frigöra kapital.

Sälj fakturor – kostnad

En mängd olika faktorer påverkar prissättningen av factoring tjänsterna. Mycket beror på kunden, kreditvärdigheten, företagets önskemål samt vilka fakturavolymer företaget vill sälja eller belåna.

Pengar efter lunch samma dag!

Många factoringbolag erbjuder exceptionellt snabb återbetalning. Med till exempel Prioritet Finans är pengarna från fakturan tillgängliga redan runt lunchtid om fakturan skickas under morgonen samma dag. Du kan även få snabb utbetalning förtagslån här.

Prioritet Finans factoring erbjudande

Med Prioritet Finans sker processen enkelt och snabbt. Företaget som ska sälja eller belåna mailar orginal fakturan till Prioritet Finans på fakturadagen. När de fått fakturan blir den försedd med en text som anger att betalningen ska ske till dem. Summan på fakturan sätter Prioritet Finans in på företagets utvalda bankkonto, plusgiro eller bankgiro. Betalningen sker från kunden till Prioritet Finans enligt villkor som företaget och kunden kommit överens om.

Är ni redo att frisätta tid och frigöra kapital? Kontakta Prioritet Finans så hjälper de er att hitta ett passande erbjudande. Har ni behov av ett företagslån? Se mer här.