Skrota bilen för miljön

Har din bil kört sina sista mil? Är det dags att säga hejdå? Enligt lag kan du som fordonsägare kostnadsfritt lämna in din bil för skrotning och demontering till en auktoriserad bilskrotare som ser till att den omhändertas korrekt.

ATT SKROTA BILEN
Det finns en mängd aktörer som kan ta hand om ditt fordon på ett rättsligt tillåtet sätt. Ta reda på vilken bilskrot som finns i ditt närområde och ta med bilen på en sista åktur mot utvald mottagningscentral. Tänk på att din bil måste vara komplett och att alla delar ska finnas kvar, i annat fall kan du behöva betala en skälig avgift för de delar som saknas. När du lämnat in din bil till ett mottagningsställe lämnar du också över äganderätten till mottagaren. När det är dags ska du se till att ha med dig legitimation, registreringsbevis och bilen som ska skrotas och demonteras såklart.

VARFÖR SKROTA BILEN?
Att lämna in din bil för demontering och skrotning till en tillförlitlig aktör har många fördelar, framförallt med tanke på att många av bilens delar kan återanvändas och återvinnas med hänsyn till miljön. Sedan 1 juli 2007 har bilskrotningsverksamheter fått nya regler för producentansvar. Reglerna innebär bland annat att bilen dräneras på vätskor som samlas upp i slutna kärl för miljöbehandling, att tungmetaller hanteras separat för miljöbehandling, att batteriet tas ut och skickas för upparbetning, att glas tas ut och skickas på återvinning och att de olika metallerna levereras till smältning och återanvändning.

BILSKROTNING I STOCKHOLMSOMRÅDET
När du ska ta farväl av ditt fordon kan det kännas bra att använda en pålitlig aktör som värnar om miljön. Bor du i Stockholmsområdet finns Bilskrotarna. Där kan du lämna in din bil och lita på att den blir korrekt omhändertagen. Bilskrotarna månar om både kunden och miljön och skrotar alla bilar på ett miljöriktigt sätt. De ger dig två val, antingen kan du lämna in bilen på någon av deras mottagningsanläggningar eller så kan du beställa upphämtning av din bil. Då hämtar företaget upp fordonet inom tre dagar.

 

 

This entry was posted in Möbler.